Laatst bijgewerkt op 22-okt-2022
Ingangsdatum 22-okt-2022

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van OVOA, Vondelstraat 1, NH 1191 BD, Nederland (de), e-mail: ovoa@ovoa.nl, telefoon: 06 54 64 09 13 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website ( https://www.ovoa.nl/ ). (de dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, dient u de Service niet te openen of te gebruiken.
We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene Beleid in de Service is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd houdt in dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen:
We zullen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

Bedrijfsaam
Werk adres
Website url

Hoe wij uw informatie gebruiken:
We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

Administratie info
Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen uw informatie alleen gebruiken na het ontvangen van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we anders verplicht zijn door wet.

Bewaring van uw gegevens:
We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals archivering/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Uw rechten:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u mogelijk recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of het ontvangen van een kopie van uw persoonlijke gegevens, het beperken van of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen om uw persoonlijke gegevens te delen (overdragen) informatie aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn volgens de toepasselijke wetgeving, intrekken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven via ovoa@ovoa.nl. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang krijgt tot of geen gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie is gevraagd.

Cookies:
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

Veiligheid:
De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en u doet dit op eigen risico.

Klachten-/gegevensbeschermingsfunctionaris:
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze Klachtenfunctionaris op OVOA, Vondelstraat 1, e-mail: ovoa@ovoa.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.