Werkzaamheden Krijgsman en Polderweg in Ouder-Amstel en Amstelveen

,

In voorbereiding op de uitbreiding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht wordt de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) aangepast. Tussen maart en juni 2018 worden hiervoor werkzaamheden verricht  aan de hoogspanningsverbinding tussen Amstelveen en Ouder-Amstel. Dit gebeurt op de Krijgsman en de Polderweg. Het werk aan de Krijgsman duurt van begin maart tot begin juni 2018. Langs de Polderweg wordt gewerkt tussen medio april en medio juni.

Wat wordt er gedaan?

De nieuwe hoogspanningsverbinding komt net als de bestaande verbinding in de grond te liggen. Hiervoor wordt een open sleuf in de grond gegraven. Op de plekken waar dit niet mogelijk is, zoals bij het kruisen van wegen of watergangen, wordt een zogenoemde gestuurde boring gedaan, waarbij een grote boorkop door de aarde wordt geduwd. Als de boorbuizen zijn aangebracht, worden de kabels er doorheen getrokken en aangesloten op bestaande kabelverbindingen. Kabels die niet meer nodig zijn worden verwijderd.

Wat merkt de omgeving?

Voor direct omwonenden en bedrijven kunnen de werkzaamheden lichte geluidsoverlast geven, voornamelijk door het draaien van motoren en werkverkeer. Omdat de nieuwe kabels onder of vlak langs de genoemde wegen lopen, zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Verkeer op de Jan Benninghweg wordt omgeleid via de Ronde Hoep Oost. Deze omleiding zetten wij tussen eind april en half juni. Deze omleiding wordt aangegeven met bebording. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.00u ’s ochtends en 18.00u ’s avonds.

Meer weten?

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van aannemersbedrijf A.Hak, Leonard Vischer via (06) 39 33 43 50. Wilt u op de hoogte blijven van het werk, dan kunt u gebruik maken van de BouwApp. Deze is te downloaden in de Appstore of Playstore. Zoek in de app naar het project ‘Aanpassen kabelverbinding t.h.v. Polderweg’ en markeer deze als favoriet.