Update vervolgproces Centrumplan

Op 29 november jl. vond de hoorzitting over het Centrumplan plaats. Tijdens deze hoorzitting heeft onze voorzitter Maurice Frantzen namens de OVOA ingesproken. De gehele hoorzitting kunt u terugluisteren via deze link: commissie Ruimte – 29 nov.
 
Door het college van B&W werd de dag voor de hoorzitting een memo verspreid over het terugtrekken van de voorgestelde plannen en het aanpassen van het participatieproces: van meedenken naar meedoen.   
 
Na de hoorzitting zijn alle insprekers door burgemeester Joyce Langenacker uitgenodigd om input te geven over de wijze waarop het proces naar ieders oordeel het beste vervolgd kan worden. 

Op basis van alle input wordt op 
17 januari aanstaande het procesvoorstel voor het Centrumplan besproken met de raad. Het gaat om een openbare commissievergadering. Het procesvoorstel zal de OVOA van tevoren toegestuurd krijgen per mail.