Steun in zware tijden!

Beste collega-ondernemers,

Op welke manier dan ook, het COVID-19 virus raakt ons inmiddels allemaal. Fysiek, emotioneel, sociaal en/of economisch gezien, er staat ons een loodzware tijd te wachten. Als OVOA-bestuur willen wij via deze weg iedereen daarom heel veel gezondheid, kracht en steun toewensen. 

Help elkaar

Vanuit de overheid worden voorzieningen geboden voor werkgevers die tijdelijk geen of minder werk hebben voor hun werknemers, zie UWV werktijdverkorting en zijn er veel tips en adviezen te vinden, over bijvoorbeeld het tijdelijk ziekmelden of het aanvragen van werktijdverkorting. Via de site van de gemeente is er informatie te vinden over de Bbz (Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen).

Ook onze wethouder Economische Zaken, de heer Axel Boomgaars, heeft bij het OVOA bestuur kenbaar gemaakt dat hij beschikbaar is voor alle ondernemers in Ouder-Amstel die vragen hebben of zorgen en/of suggesties met hem willen delen. Mocht u contact met de heer Boomgaars willen, stuur dan een mailtje naar bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl. Wij stellen deze reikende hand zéér op prijs. 

Laten we elkaar in deze bizarre tijd steunen en helpen waar mogelijk. Als wij als OVOA voor onze leden een platform kunnen bieden, om bijvoorbeeld ondernemers met elkaar te verbinden, dan doen wij dit graag. Wij hebben hiervoor geen draaiboek liggen, dus zullen ook zelf moeten uitvinden of en hoe zich dit ontwikkelt…. Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid, Albert Einstein

Wat betreft onze bijeenkomsten
Onze eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 16 april: ALV + bowlen bij Borchland. Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen in de gaten houden en handelen volgens de overheidsrestricties wat betreft het wel of niet laten doorgaan/uitstellen van deze bijeenkomst. 

Wij houden u op de hoogte.