De Ondernemersvereniging Ouder-Amstel en de winkeliersvereniging maakten in aanloop naar de Provinciale Staten verkiezen gebruik van de mogelijkheid om in gesprek te gaan met politici uit Ouder-Amstel en met leden van Provinciale Staten. Hoofdonderwerp in dit gesprek was de sluiting van de brug over de Amstel.

Bijeenkomst OVOA Amstelbrug 20150312 (6)

Als eerste kreeg wethouder Rineke Korrel het woord. Ze beschreef hoe ze anderhalf jaar geleden voor het eerst hoorde dat de brug gesloten zou worden.  Tijdens de bouw van de nieuwe brug komt er een noodvoorziening waar alleen het Openbaar Vervoer en hulpverleners gebruik van mogen maken. Het reguliere verkeer moet omrijden. De wethouder begrijpt dat dit een ramp is voor de ondernemers. Het nieuwe college heeft het direct in haar programma opgenomen. Als kleine gemeente is het echter lastig om een stem te hebben naar de Provincie. Om deze reden is er een werkgroep opgericht. Ze complimenteert de werkgroep voor haar constructieve werkwijze. Ook is er samenwerking met Amstelveen gezocht. Er is een ‘positionpaper’ opgesteld.

Ouder-Amstel, Amstelveen en de Provincie zullen een samenwerkingsovereenkomst tekenen. In deze overeenkomst werd in eerste instantie niet gesproken over een noodbrug. De tijdelijke oplossing werd aan de creativiteit van de aannemer overgelaten. Inmiddels is er, mede door de inbreng van de werkgroep, toegezegd dat de Provincie zich gaat inspannen voor een acceptabel initiatief.

Xandra Wentink, advocaat bij Frantzen Advocaten is van de werkgroep “Tijdelijke Bereikbaarheid”. Ze noemt ook de andere leden, t.w. Hans Out namens de ondernemers maar ook als voortrekker en stimulator, Leo Evers namens de agrariërs, Jan Beukeboom namens de inwoners en Douwe Vonk vanuit Stichting Coherente. Ze geeft aan dat bijvoorbeeld ook de huisartsenpraktijk Aemstelwijck veel patiënten aan de overzijde heeft. Er is veel gediscussieerd en er is ingesproken bij een vergadering van de Statencommissie. De pijnpunten zijn naar voren gebracht. Er is bezoek geweest van een statenlid van de CDA bij de brug en ook in de eerstkomende statenvergadering komt het onderwerp weer aan de orde. Er is goede hoop dat de Provincie goede nota neemt van de positie van het dorp.

Namens het CDA uit Ouder-Amstel laat Luuk de Vré weten dat het in het afgelopen jaar heel duidelijk is geworden dat dit dossier zeer belangrijk is. Alle fracties hebben zich hierin verenigd, het heeft de volle aandacht. Er is stevig gelobbied naar de Provincie en het wordt de statenleden op het hart gedrukt om dit mee te nemen. Alle aanwezige fractieleden sluiten zich hier bij aan.

Hermen de Graaf, kandidaat Statenlid voor het CDA bedankt de ondernemers voor de uitnodiging en maakt een compliment voor de aanpak tot nu toe. Hij adviseert om het positionpaper te versterken en ook de problematiek van de huisartsen hier in op te nemen. Tevens adviseert hij om het probleem niet bij de aannemer neer te leggen, maar om het zelf in creatieve oplossingen te zoeken.  Als voorbeeld wordt gegeven  een vergelijkbare situatie bij de brug in Aalmeer, waarbij de verkeersproblematiek zich uiteindelijk zelf reguleerde. Hij geeft ook aan dat Amstelveen eerst met de rug naar deze problematiek stond, maar nu ook betrokken is en bereid om mee te werken.
Bijeenkomst OVOA Amstelbrug 20150312 (4)  Bijeenkomst OVOA Amstelbrug 20150312 (9)

Statenlid  voor D66 en voorzitter van de statencommissie Mobiliteit en Wonen, Hein Struben staat ook voor de creativiteit van de ondernemers. Hij heeft begrip voor het probleem. Volgens hem moet het gezocht worden in simpele oplossingen, bijvoorbeeld wel toestaan van bestemmingsverkeer, maar dit ontmoedigen met stoplichten. Hij adviseert om concreter te zijn in de overeenkomst.

Fractievoorzitter in Ouder-Amstel, Barbara de Rijke doet het het woord namens de VVD. Ze vindt het dossier heel belangrijk en wil het goed onder de aandacht brengen bij de statenleden en gedeputeerden. Het lijkt uiteindelijk geen geldkwestie te zijn, maar meer een praktisch probleem.

Hermen de Graaf voegt toe dat de ambtenaren het beste voor hebben met de ondernemers en adviseert om het positief in te steken. Burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen vraagt aan de statenleden om dit onderwerp in hun komende debatten aan te kaarten en uitspraken te ontlokken.

In de samenwerkingsovereenkomst wordt in de scope voor de aannemers een randvoorwaarde meegegeven. De statenleden adviseren om hier zo concreet mogelijk in te zijn. Rineke Korrel vult aan dat er zo goed mogelijk gestreefd wordt naar het maximaal haalbare.

De werkgroep heeft concrete punten aangeleverd, hiermee kan gewerkt worden naar een werkbaar resultaat. Het doel is om de tijdelijke bereikbaarheid onderdeel te laten worden van het project. Dit wordt dan ook meegenomen in de aanbesteding. De kosten voor noodmaatregelen hoeven niet zo hoog te zijn wanneer er toch al een noodbrug is.

Vanuit de ondernemers wordt gevraagd of er bekend is wat de verkeersbewegingen zijn het dorp uit? Er is zorg over de druk die komt te liggen op de Machineweg. Aangegeven wordt dat de doorstroming wel groter zal zijn omdat er geen verkeer vanuit Amstelveen richting Amsterdam Zuidoost is.

De aanbesteding moet gedaan worden door Gedeputeerde Staten. Op dat moment moet alles kloppen en moet duidelijk zijn waar men ja of nee tegen zegt. Hein Strube gaat informeren of dit onderwerp nog aan de orde komt bij Gedeputeerde Staten en zegt toe dat de burgemeester hierover geïnformeerd wordt. In 2017 is het aanbestedingstraject afgerond, in 2019 moet de brug klaar zijn.