Per jaar bezoeken 5.500.000 toeristen de metropoolregio Amsterdam. Kunt u iets betekenen voor deze groep?

De metropoolregio Amsterdam strekt zich uit vanaf de kust voor Zandvoort en loopt in een cirkel van Volendam naar Lelystad en via Amsterdam weer terug. Jaarlijks wordt deze regio bezocht door 5,5 miljoen toeristen. Het merendeel van deze groep bezoekt het centrum van Amsterdam. Gezien het explosief groeiend aantal toeristen is dit een doorn in het oog van de bewoners van de grachtengordel. Ze veroorzaken overlast. De gemeente Amsterdam heeft de opdracht gegeven aan relevante organisaties om manieren te onderzoeken die de toerist in het buitengebied krijgt.
De gemeente Ouder-Amstel heeft inmiddels een ‘Platform Toerisme’ in het leven geroepen die bestaat uit gemeente-ambtenaren, vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Ouder-Amstel, de Stichting Promotie Ouder-Amstel en lokale ondernemers. Het doel is om te komen tot samenwerkingsverbanden die de individuele buitenlandse toerist naar de gemeente Ouder-Amstel willen halen.
Denkt u hieraan een bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact op met Marc Klok via 06-53412595 of marc@kookfabriek.nl. Marc zit namens de OVOA in het Platform Toerisme.