22 mei 2020

De hele wereld wordt in z’n greep gehouden door het coronavirus. Deze pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven en ook voor ons als ondernemers.

Het is dan ook goed dat de overheid een pakket regelingen heeft ingezet om getroffen ondernemers te ondersteunen tijdens deze ingrijpende periode. Van onze wethouder Axel Boomgaars hebben wij vernomen dat er in onze gemeente ruim 300 aanvragen zijn binnengekomen voor de zogenaamde TOZO-regeling.

Vanwege de huidige maatregelingen zijn er helaas een aantal activiteiten niet doorgegaan. De sloepentocht is doorgeschoven naar 9 september en het ondernemersvent staat genoteerd op 10 november. Dit alles onder voorbehoud uiteraard. Omdat wij als OVOA graag ook ons steentje willen bijdragen hebben wij besloten om de contributie van 2020 te laten vervallen. Echter, omdat de contributie begin dit jaar al geind is en wij het graag praktisch willen houden, sturen wij begin volgend jaar geen factuur voor het lidmaatschap van 2021.

Voor nu wensen wij u alle goeds en creativiteit toe met uw ondernemerschap en hopelijk tot gauw!

bestuur OVOA