--- ----

Datum/Tijd
Date(s) - 08/12/2018
10:00 - 16:00

Locatie
Amsterdome

Bijeenkomst


Bent u erbij?

Minister Cora van Nieuwenhuizen en Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de nationale Luchtvaartdag over de toekomst van de luchtvaart in Nederland.
U bent op zaterdag 8 december welkom in het nieuwe Amsterdome in Amsterdam.

U kunt de hele dag deelnemen (10.00 – 16.00 uur) of kiezen voor alleen de ochtend of de middag.

In gesprek over de toekomst van onze luchtvaart.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een nieuwe visie op de toekomst voor de luchtvaart tot 2050 en aan een herziening van het luchtruim. Het ministerie heeft daarvoor bijvoorbeeld in het hele land luchtvaartgesprekken georganiseerd. De ORS brengt binnenkort een advies uit aan de minister over de ontwikkeling van Schiphol tot 2030. De ORS heeft daarvoor met huiskamergesprekken, een online consultatie, publieksonderzoek en themabijeenkomsten de wensen en ideeën van veel betrokkenen op een rij gezet.

Tijdens de Luchtvaartdag hoort u wat de ORS en het ministerie van IenW aan inzichten, wensen en behoeften bij allerlei belanghebbenden hebben opgehaald. Over alle onderwerpen kunt u op deze dag met leden van de ORS, het ministerie van IenW en andere aanwezigen in gesprek. Met elkaar gaan we actuele luchtvaartthema’s verder verkennen en verdiepen. Op weg naar een heldere agenda voor de keuzes die in 2019 nodig zijn voor de toekomst van onze luchtvaart.

Waar gaat het over?
Hoe is de internationale positie van Schiphol te behouden en versterken? Hoe is de leef kwaliteit rond deze luchthaven te vergroten? Wat is een goede balans tussen beide? Waar kan nog gebouwd worden? Wat is dan de relatie tussen wonen en vliegen? Hoe bewaakt het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel die balans? Nu en de komende jaren?

Welke klimaatmaatregelen zijn er nationaal en internationaal nodig voor de luchtvaart? Welke innovaties zijn daarbij kansrijk? Wat is de invloed van luchthavens op de gezondheid van omwonenden? Hoe denken Nederlanders over de groei of krimp van luchtvaart? En wat betekent dat voor Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Lelystad en Groningen-Eelde? Hoe kan een herziening van het luchtruim bijdragen aan minder hinder? En hoe aan een efficiënter gebruik? Hoe kijkt iedereen naar deze ontwikkelingen richting het jaar 2050? Wanneer kunnen treinen bijvoorbeeld een beter alternatief zijn voor vluchten binnen Europa?

Deze en vele andere onderwerpen staan 8 december centraal.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Reserveer de dag vast in uw agenda en meldt u aan via deze link. U krijgt op 20 november een uitnodiging met een volledig programma per mail. Via de link in deze mail kunt u zich dan definitief aanmelden en kenbaar maken voor welke workshops u belangstelling heeft. Na uw definitieve aanmelding krijgt u een bevestiging.

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@luchtvaartdag.nl of 030 275 96 20.

Dit evenement wordt georganiseerd door: Omgevingsraad Schiphol

Reeds aangemelde leden: