Ons bereikte het trieste bericht dat Brigitte de Ligt (van voormalig restaurant Bries) op 29 mei jongstleden op veel te jonge leeftijd is overleden aan haar ziekte. 

Als mede-ondernemers zullen wij Brigitte herinneren als iemand met lef en durf, die kansen ziet waar anderen afhaken, die hard werken niet schuwt, goedlachs en gastvrij. 

Wij wensen haar kinderen en alle dierbaren heel veel sterkte.

Bestuur OVOA

Op de dag voor Hemelvaart vertrokken 3 sloepen met in totaal 30 leden richting Amsterdam. De weergoden waren ons goed gezind wat het extra leuk maakte! Na een uurtje varen over de Amstel en een aantal grachten van Amsterdam arriveerden de groep bij restaurant Van Vlaanderen.

De boten konden aangemeerd worden bij het restaurant. Aldaar konden de leden genieten van een heerlijk 3-gangen diner, klaargemaakt door chef-kok Floris van Ginkel. Na het diner vertrokken de sloepen weer terug naar Ouderkerk.

Dank aan onze 3 schippers; Marc Klok, Hans de Zwart en André den Hertog die de sloepentocht mogelijk hebben gemaakt!

Donderdag 11 april jongstleden werden wij door Jan van Deudekom (directeur) en Eric Sens (directeur Operations) meegenomen in de wereld van transport. Behalve verhuizingen van particulieren en bedrijven verzorgen zij ook de opslag van onder andere inboedels en archiefbeheer.

In 2017 is Deudekom begonnen met de eerste goederen-hub in Amsterdam. Hierbij fungeren zij als logistiek centrum waar goederen worden ontvangen, opgeslagen en gebundeld voor levering in de stad met elektrische voertuigen. Deze formule is sinds september 2018 landelijk uitgerold onder de naam SimplyMile. Het lijkt simpel maar blijkt een complexe samenwerking tussen inkopers, leveranciers, transporteurs en hub-exploitanten. Alles met één gemeenschappelijk doel: ‘een beter leefklimaat in de stad, zonder extra kosten’.

De aanwezigen leden en wethouders Axel Boomgaars en Barbara de Reijke waren onder de indruk van dit mooie werkbezoek. Dank aan Jan en Eric voor hun hartelijke ontvangst, rondleiding en de heerlijke versnaperingen!

We kunnen terugkijken op een korte en goede algemene ledenvergadering. Alle leden zullen het verslag van de ALV toegestuurd krijgen.

Tijdens de ALV heeft Maurice Frantzen het voorzitterschap overgedragen aan Crys Larson. Maurice werd door medebestuurslid Bernard Geijsel hartelijk toegesproken en in het zonnetje gezet vanwege zijn verdienste voor de vereniging.

Nogmaals Maurice, heel veel dank voor je geweldige inzet voor de OVOA in de afgelopen 4 jaar!

Lees hier de nieuwsbrief over het Centrumplan Ouderkerk. Op maandag 25 maart 2019 is iedereen uitgenodigd om mee te stemmen wie de procesbegeleider wordt voor het Centrumplan.

Maandag 14 januari 2019 werd ons traditionele jaarlijkse Nieuwjaarsdiner gehouden, dit keer bij DE BANQ.

Vanaf 18.15 u werden de leden verwelkomt met een bubbeltje en rond de klok van 19.00 u schoven in totaal 80 leden aan tafel voor een shared dinner. Bart van Oijen en zijn team hadden onder andere een aantal heerlijke gerechten klaargemaakt van Ottolenghi.

Voorzitter Maurice Frantzen heette iedereen welkom en sprak te leden kort toe. Burgemeester Joyce Langenacker en Axel Boomgaars waren ook te gast deze avond en ook Axel Boomgaars hield nog een korte toespraak.

   

Op 29 november jl. vond de hoorzitting over het Centrumplan plaats. Tijdens deze hoorzitting heeft onze voorzitter Maurice Frantzen namens de OVOA ingesproken. De gehele hoorzitting kunt u terugluisteren via deze link: commissie Ruimte – 29 nov.
 
Door het college van B&W werd de dag voor de hoorzitting een memo verspreid over het terugtrekken van de voorgestelde plannen en het aanpassen van het participatieproces: van meedenken naar meedoen.   
 
Na de hoorzitting zijn alle insprekers door burgemeester Joyce Langenacker uitgenodigd om input te geven over de wijze waarop het proces naar ieders oordeel het beste vervolgd kan worden. 

Op basis van alle input wordt op 
17 januari aanstaande het procesvoorstel voor het Centrumplan besproken met de raad. Het gaat om een openbare commissievergadering. Het procesvoorstel zal de OVOA van tevoren toegestuurd krijgen per mail. 

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. En binnen dat centrum is ’t Kampje het warm kloppend hart. Om deze ambitie handen en voeten te geven, wordt een gebiedsvisie opgesteld. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen daarover meepraten en meedenken.

Alle onderzoeken en informatie over het Centrumplan kunt u lezen via deze link.

 

Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie via deze link. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Breed inventariseren
De maatschappelijke consultatie bestaat uit meerdere onderdelen. Zo vindt er tussen 16 oktober en 20 november een internetconsultatie plaats die openstaat voor alle inwoners van Nederland om hun mening te geven over de toekomst van Schiphol en omgeving. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar hoe de inwoners van Nederland denken over de ontwikkeling van Schiphol na 2020; worden verschillende huiskamergesprekken gevoerd waarbij in een woonkamer van een omwonende van Schiphol een gesprek wordt gevoerd tussen omwonenden en de leden van de ORS en worden er openbare themagesprekken georganiseerd waarin inhoudelijke stellingen van leden van de ORS onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd. Het consultatietraject wordt afgesloten met een Luchtvaartdag die op zaterdag 8 december 2018 zal plaatsvinden. Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl

Resultaten
De resultaten van het consultatietraject worden verwerkt in het advies van de ORS aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

Omgevingsraad Schiphol
De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. In de Omgevingsraad hebben de luchtvaartsector (Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen), rijk, provincies, gemeenten, bewonersorganisaties, regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties en regionale milieuorganisaties zitting.