Het ondernemersevent vond dit jaar plaats bij een van onze nieuwe leden Ingomar Klaui; Restaurant Aan de Plas.

Ouderkerker Dolf Jansen verzorgde een prikkelend optreden over ‘Het Jansen Vaccin’. Het improvisatietalent van Dolf Jansen richting de ondernemers van Ouder-Amstel kwam tijdens het optreden sterk naar voren. Meer dan 50 leden waren aanwezig en konden weer even gezellig bijkletsen onder het genot van de overheerlijke gerechten van ‘Aan de Plas’ dat zich meteen culinair heeft kunnen presenteren aan alle leden. 

Door de steeds wijzigende bepaling rond de coronapandemie was het al een paar keer verzet, maar op woensdag 8 september was het dan toch zover. Onder een stralend zonnetje verzamelden de Ouderkerkse ondernemers zich in het Amstelbad voor de eerste ondernemersborrel in lange tijd. Na een korte maar krachtige algemene ledenvergadering vertelden de vrijwillige bestuursleden van het Amstelbad wat er zoal komt kijken bij het runnen van een zwembad.

Het was heel interessant om te horen op welke manier het bad ook allerlei zakelijke evenementen kan ondersteunen. In de rondleiding sloegen we ook de technische ruimtes niet over. Indrukwekkend wat er zoal bij komt kijken om de Ouderkerkers een frisse duik te laten nemen in schoon zwemwater van excellente kwaliteit. Het werd ook duidelijk dat de exploitatie en het onderhoud van het bad niet mogelijk zouden zijn zonder de vele vrijwilligers en de sponsorbijdragen. Na de introductie en rondleiding was het tijd voor een informeel hapje en drankje en konden we gezellig bijpraten. Natuurlijk met het traditionele zwembadmaaltje: een bakje friet van Hans en Frietje. Het was boeiend om achter de schermen van het zwembad te kunnen kijken. En bovenal was het fijn om elkaar weer in levende lijve te kunnen ontmoeten.

23 december 2020

In de regio Groot-Amsterdam kampen veel werknemers en bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis. Er is weinig of geen werk in de horeca of bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening waardoor mensen hun baan verliezen. Tegelijkertijd ontstaat er juist werkgelegenheid in andere sectoren zoals onderwijs, zorg, ICT, overheid, logistiek en de agrarische sector. Het nieuwe online platform HalloWerk naar Werk brengt werkzoekenden direct in contact met ondernemers die juist zitten te springen om (tijdelijk) personeel.

Hallowerk naar Werk is een initiatief van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC). Het RWC verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Het RWC is een publiek-private samenwerking gericht op het aan het werk houden van mensen waardoor uitstroom naar een uitkering wordt voorkomen. Om die zoektocht zo makkelijk mogelijk te maken, biedt het RWC dit nieuwe online matchingsplatform. Wethouder werkgelegenheid Marijn van Ballegooijen: “Op deze manier komen aanbod en vraag samen. Als we zo onze ondernemers aan elkaar kunnen koppelen helpen we de horeca. Ik roep ondernemers daarom op zich zoveel mogelijk aan te melden. Ondernemers wees solidair”.

Die solidariteit moet voorkomen dat noodlijdende bedrijven afscheid moeten nemen van personeel en dan vervolgens thuis komen te zitten met een uitkering. Door een tijdelijke uitleen, bijvoorbeeld tegen kostprijs, kunnen ze op een later moment weer terugkeren naar hun oude plek. Tijdelijke uitleen zorgt voor een vermindering van de financiële last voor de werkgever terwijl de werknemer weer in een dagelijks ritme komt. Wethouder Economische Zaken Floor Gordon: “Het is heel goed dat we zo aan twee kanten bedrijven kunnen ondersteunen. Aan de ene kant bedrijven die het moeilijk hebben en hun personeel tijdelijk ergens anders willen laten werken en aan de andere kant bedrijven die personeel zoeken. Kijk dus op hallo-werk.nl.”

Daan Kroone (Voorzitter KHN Amstelland): “Horecapersoneel zal met flexibiliteit en een glimlach een tijdelijke meerwaarde zijn voor elk bedrijf. Het mes snijdt aan meerdere kanten: medewerkers en ondernemers zijn hiermee geholpen. Samen wordt dan echt samen!”

Het publiceren van vacatures op HalloWerk naar Werk kan in overleg met een RWC accountmanager, mail te sturen naar: info@grootamsterdamwerktdoor.nl 

2 juli 2020

Annemarie van Gaal heeft op donderdag 2 juli 2020 exclusief voor OVOA-leden een flitsworkshop gegeven over ondernemen in crisistijd. Circa 50 leden waren hierbij aanwezig. Zo adviseerde Annemarie onder andere om mensen niet op hun label maar op hun gedrag te beoordelen. Het was een inspirerende lezing en leden gingen met waardevolle tips naar huis. Ook bijzondere dank aan Roy Blom van Amstelborgh/Borchland voor zijn buitengewoon flexibele en creatieve gastvrijheid in deze ingewikkelde tijd.

22 mei 2020

De hele wereld wordt in z’n greep gehouden door het coronavirus. Deze pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven en ook voor ons als ondernemers.

Het is dan ook goed dat de overheid een pakket regelingen heeft ingezet om getroffen ondernemers te ondersteunen tijdens deze ingrijpende periode. Van onze wethouder Axel Boomgaars hebben wij vernomen dat er in onze gemeente ruim 300 aanvragen zijn binnengekomen voor de zogenaamde TOZO-regeling.

Vanwege de huidige maatregelingen zijn er helaas een aantal activiteiten niet doorgegaan. De sloepentocht is doorgeschoven naar 9 september en het ondernemersvent staat genoteerd op 10 november. Dit alles onder voorbehoud uiteraard. Omdat wij als OVOA graag ook ons steentje willen bijdragen hebben wij besloten om de contributie van 2020 te laten vervallen. Echter, omdat de contributie begin dit jaar al geind is en wij het graag praktisch willen houden, sturen wij begin volgend jaar geen factuur voor het lidmaatschap van 2021.

Voor nu wensen wij u alle goeds en creativiteit toe met uw ondernemerschap en hopelijk tot gauw!

bestuur OVOA

10 maart 2020

Afgelopen 10 maart waren wij te gast bij het Museum Amstelland alwaar Rob Fijlstra (OVOA-lid) samen met Leo van de Voort een lezing gaf over hun boek ‘Risicovreugde’.

Wij werden meer dan hartelijk ontvangen door de ijverige facilitair ondersteuner van het museum Wouter de Greef en voorzitter Henk van Keulen. Onder het genot van een hapje en drankje verzorgd door Bakkerij Out vertelde Henk in zijn welkomstwoord vol enthousiasme over de toekomstplannen die het museum heeft. Wist u dat er op de gehele vloer van het museum een oude landkaart van de Amstel nabij Ouderkerk wordt gelegd?

Leo en Rob hebben onder toeziend oog van een kleine twintigtal OVOA-leden vol passie uitgelegd wat ‘risicovreugde’ volgens hen inhoud. Aan de hand van talloze voorbeelden van aansprekende (ook beursgenoteerde) bedrijven waaronder Ajax, Ahold, Rabobank en Jumbo lieten zij ons zien hoe zij denken over leidinggeven anno 2020 met de digitale revolutie van afgelopen decennia als gamechanger. Er ontstond een kritische en zeer interactieve houding met het luisterend publiek hetgeen tot het nodige enthousiasme heeft geleidt bij menigeen.

Na afloop was er de mogelijkheid tot netwerken en hadden veel leden extra energie gekregen hun bedrijf voortgang te geven al dan niet met de nieuwe inzichten van die avond.

Middels deze weg willen wij Rob Fijlstra en Leo van de Voort nogmaals danken voor deze mooie inspirerende avond.

Beste collega-ondernemers,

Op welke manier dan ook, het COVID-19 virus raakt ons inmiddels allemaal. Fysiek, emotioneel, sociaal en/of economisch gezien, er staat ons een loodzware tijd te wachten. Als OVOA-bestuur willen wij via deze weg iedereen daarom heel veel gezondheid, kracht en steun toewensen. 

Help elkaar

Vanuit de overheid worden voorzieningen geboden voor werkgevers die tijdelijk geen of minder werk hebben voor hun werknemers, zie UWV werktijdverkorting en zijn er veel tips en adviezen te vinden, over bijvoorbeeld het tijdelijk ziekmelden of het aanvragen van werktijdverkorting. Via de site van de gemeente is er informatie te vinden over de Bbz (Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen).

Ook onze wethouder Economische Zaken, de heer Axel Boomgaars, heeft bij het OVOA bestuur kenbaar gemaakt dat hij beschikbaar is voor alle ondernemers in Ouder-Amstel die vragen hebben of zorgen en/of suggesties met hem willen delen. Mocht u contact met de heer Boomgaars willen, stuur dan een mailtje naar bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl. Wij stellen deze reikende hand zéér op prijs. 

Laten we elkaar in deze bizarre tijd steunen en helpen waar mogelijk. Als wij als OVOA voor onze leden een platform kunnen bieden, om bijvoorbeeld ondernemers met elkaar te verbinden, dan doen wij dit graag. Wij hebben hiervoor geen draaiboek liggen, dus zullen ook zelf moeten uitvinden of en hoe zich dit ontwikkelt…. Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid, Albert Einstein

Wat betreft onze bijeenkomsten
Onze eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 16 april: ALV + bowlen bij Borchland. Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen in de gaten houden en handelen volgens de overheidsrestricties wat betreft het wel of niet laten doorgaan/uitstellen van deze bijeenkomst. 

Wij houden u op de hoogte.

5 februari 2020

Ondernemers uit gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn die financiële problemen hebben kunnen ook de komende jaren gratis hulp en begeleiding krijgen. Wethouders Axel Boomgaars en Ria Zijlstra en Zuidweg & Partners -gespecialiseerd in schuldhulpverlening bij zelfstandigen- hebben op 16 januari jongstleden een contract ondertekend.

De twee gemeenten hebben na een aanbesteding wederom gekozen voor deze partij met wie zij al jaren samenwerken. Zuidweg & Partners heeft sinds de oprichting in 1994 ruim 40 duizend ondernemers bijgestaan in Nederland.

Wethouder Axel Boomgaars: “Om allerlei redenen kan een succesvolle ondernemer in de financiële problemen komen. Denk aan een scheiding of iemand wordt onverhoopt ziek. Het kan ook ineens slecht gaan met de branche waarin je werkzaam bent. Hoe vroeger je hulp vraagt, hoe groter de kans dat je met het bedrijf nog verder kan. En dat wensen wij natuurlijk iedereen toe.”

Hij vervolgt: “De reden dat wij wederom hebben gekozen om samen te werken met Zuidweg is omdat zij verder kijkt dan alleen de financiële problemen. Spelen er bijvoorbeeld nog andere dingen waar hulp wenselijk is? Ook wordt na een afgerond traject gebeld met de ondernemer om te vragen hoe het gaat. Die persoonlijke benadering is heel belangrijk.”

SAMEN EEN OPLOSSING ZOEKEN Jacqueline Zuidweg, eigenaar van Zuidweg & Partners: “Ondernemers komen gemiddeld pas bij ons aankloppen als de schuld is opgelopen tot 140 duizend euro. Vaak is er een gevoel van schaamte. Jammer en ook niet nodig. Want het kan iedereen overkomen. Ondernemers die achterstanden dreigen te krijgen of schulden hebben waar ze niet meer uitkomen, kunnen bij ons terecht. We gaan vervolgens ons uiterste best doen om samen met de ondernemer en de schuldeisers naar een oplossing te zoeken. Doordat we een contract hebben met de gemeente, worden de kosten voor onze begeleiding geheel vergoed.”

Ondernemers kunnen zich aanmelden via de website van Zuidweg & Partners: www.zuidweg-partners.nl.

Vanaf 5 december 2019 zijn er nieuwe subsidies beschikbaar voor de aankoop van uitstootvrije taxi’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen. De gemeente heeft 2 miljoen euro uitgetrokken voor uitstootvrije bedrijfswagens en 1 miljoen voor uitstootvrije taxi’s. De startdatum is enkele dagen verschoven omdat de raadsbehandeling is uitgesteld.

De lucht in Amsterdam moet schoner. De stad kent nog een groot aantal knelpunten waar de lucht schoner moet worden. De gemeente heeft daarom in het Actieplan Schone Lucht een groot aantal plannen aangekondigd. Zo moeten in 2025 alle bedrijfsvoertuigen in de stad uitstootvrij zijn. De nieuwe subsidies helpen om deze overstap te maken. De gemeentelijke bijdrage loopt van maximaal € 3.000 voor een taxiauto tot € 40.000 voor een bestelauto, vrachtwagen of autobus.

Schoon voor vuil

Nieuw in de regeling is dat zowel een nieuw als een gebruikt uitstootvrij voertuig wordt gesubsidieerd. Voorwaarde daarbij is dat ‘in ruil’ een voertuig op fossiele brandstof wordt uitgeschreven. De subsidie is voor elektrisch en waterstof en is ook in te zetten bij leasecontracten. 

Ook subsidie voor particulieren
Deze subsidies zijn primair bedoeld voor bedrijven die in Amsterdam gevestigd zijn of er veel rondrijden. De gemeente werkt ook aan een subsidie voor particuliere Amsterdammers die vanaf januari 2020 hun oude diesel laten slopen.

Oude regelingen succesvol

De eerdere subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische voertuigen voor zakelijk gebruik liep op 1 oktober af. De regeling voor elektrische taxi’s stopte al eerder dit jaar. Het was een succes en het subsidieplafond was voor het einde van de regeling al bereikt.

Stimulans

Elektrisch rijden kent veel voordelen. Het is gunstig voor de luchtkwaliteit. Is goed voor het bedrijfsimago. De kosten worden met de dag interessanter. En elektrische voertuigen hebben parkeer- en toegangsprivileges in de stad. De subsidie is daarbij vooral een stimulans om snel te handelen. Bijvoorbeeld voordat de bijtelling voor zakelijk vervoer omhoog gaat.

Kijk op www.amsterdam.nl/subsidies voor alle details en de aanvraag.

Overzicht van de subsidies

WATCATEGORIEMAX. SUBSIDIE
Taxi-personenautoM1, nieuw of gebruikt20% tot 3.000
Taxi-busM1, nieuw of gebruikt, > 7-zits20% tot 5.000
BestelautoN1 nieuw, ledig gewicht < 1760 kg5.000
BestelautoN1 gebruikt, ledig  gewicht <1760 kg20% tot 3.000
BestelautoN1 nieuw, ledig gewicht > 1760 kg20% tot 40.000
BestelautoN1 gebruikt, ledig gewicht > 1760 kg20% tot 12.000
VrachtautoN2, N3 nieuw20% tot 40.000
VrachtautoN2, N3 gebruikt20% tot 12.000
AutobusM2, M3 nieuw20% tot 40.000
AutobusM2, M3 gebruikt20% tot 12.000

November 2019

Ruim 50 leden waren aanwezig tijdens de feelgood avond onder leiding van Ursul de Geer. Tijdens deze avond spraken we met elkaar over wat er zo fantastisch is aan ons dorp, aangekleed met een muzikaal optreden van de Gedempte Havenzagers

Het bestuur was verheugd dat er ook 15 niet-leden aanwezig waren. Inmiddels zijn er 3 ondernemers daarvan lid geworden. Welkom nogmaals!