Beste collega-ondernemers,

Op welke manier dan ook, het COVID-19 virus raakt ons inmiddels allemaal. Fysiek, emotioneel, sociaal en/of economisch gezien, er staat ons een loodzware tijd te wachten. Als OVOA-bestuur willen wij via deze weg iedereen daarom heel veel gezondheid, kracht en steun toewensen. 

Help elkaar

Vanuit de overheid worden voorzieningen geboden voor werkgevers die tijdelijk geen of minder werk hebben voor hun werknemers, zie UWV werktijdverkorting en zijn er veel tips en adviezen te vinden, over bijvoorbeeld het tijdelijk ziekmelden of het aanvragen van werktijdverkorting. Via de site van de gemeente is er informatie te vinden over de Bbz (Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen).

Ook onze wethouder Economische Zaken, de heer Axel Boomgaars, heeft bij het OVOA bestuur kenbaar gemaakt dat hij beschikbaar is voor alle ondernemers in Ouder-Amstel die vragen hebben of zorgen en/of suggesties met hem willen delen. Mocht u contact met de heer Boomgaars willen, stuur dan een mailtje naar bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl. Wij stellen deze reikende hand zéér op prijs. 

Laten we elkaar in deze bizarre tijd steunen en helpen waar mogelijk. Als wij als OVOA voor onze leden een platform kunnen bieden, om bijvoorbeeld ondernemers met elkaar te verbinden, dan doen wij dit graag. Wij hebben hiervoor geen draaiboek liggen, dus zullen ook zelf moeten uitvinden of en hoe zich dit ontwikkelt…. Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid, Albert Einstein

Wat betreft onze bijeenkomsten
Onze eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 16 april: ALV + bowlen bij Borchland. Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen in de gaten houden en handelen volgens de overheidsrestricties wat betreft het wel of niet laten doorgaan/uitstellen van deze bijeenkomst. 

Wij houden u op de hoogte.

Ondernemers uit gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn die financiële problemen hebben kunnen ook de komende jaren gratis hulp en begeleiding krijgen. Wethouders Axel Boomgaars en Ria Zijlstra en Zuidweg & Partners -gespecialiseerd in schuldhulpverlening bij zelfstandigen- hebben op 16 januari jongstleden een contract ondertekend.

De twee gemeenten hebben na een aanbesteding wederom gekozen voor deze partij met wie zij al jaren samenwerken. Zuidweg & Partners heeft sinds de oprichting in 1994 ruim 40 duizend ondernemers bijgestaan in Nederland.

Wethouder Axel Boomgaars: “Om allerlei redenen kan een succesvolle ondernemer in de financiële problemen komen. Denk aan een scheiding of iemand wordt onverhoopt ziek. Het kan ook ineens slecht gaan met de branche waarin je werkzaam bent. Hoe vroeger je hulp vraagt, hoe groter de kans dat je met het bedrijf nog verder kan. En dat wensen wij natuurlijk iedereen toe.”

Hij vervolgt: “De reden dat wij wederom hebben gekozen om samen te werken met Zuidweg is omdat zij verder kijkt dan alleen de financiële problemen. Spelen er bijvoorbeeld nog andere dingen waar hulp wenselijk is? Ook wordt na een afgerond traject gebeld met de ondernemer om te vragen hoe het gaat. Die persoonlijke benadering is heel belangrijk.”

SAMEN EEN OPLOSSING ZOEKEN Jacqueline Zuidweg, eigenaar van Zuidweg & Partners: “Ondernemers komen gemiddeld pas bij ons aankloppen als de schuld is opgelopen tot 140 duizend euro. Vaak is er een gevoel van schaamte. Jammer en ook niet nodig. Want het kan iedereen overkomen. Ondernemers die achterstanden dreigen te krijgen of schulden hebben waar ze niet meer uitkomen, kunnen bij ons terecht. We gaan vervolgens ons uiterste best doen om samen met de ondernemer en de schuldeisers naar een oplossing te zoeken. Doordat we een contract hebben met de gemeente, worden de kosten voor onze begeleiding geheel vergoed.”

Ondernemers kunnen zich aanmelden via de website van Zuidweg & Partners: www.zuidweg-partners.nl.

Vanaf 5 december 2019 zijn er nieuwe subsidies beschikbaar voor de aankoop van uitstootvrije taxi’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen. De gemeente heeft 2 miljoen euro uitgetrokken voor uitstootvrije bedrijfswagens en 1 miljoen voor uitstootvrije taxi’s. De startdatum is enkele dagen verschoven omdat de raadsbehandeling is uitgesteld.

De lucht in Amsterdam moet schoner. De stad kent nog een groot aantal knelpunten waar de lucht schoner moet worden. De gemeente heeft daarom in het Actieplan Schone Lucht een groot aantal plannen aangekondigd. Zo moeten in 2025 alle bedrijfsvoertuigen in de stad uitstootvrij zijn. De nieuwe subsidies helpen om deze overstap te maken. De gemeentelijke bijdrage loopt van maximaal € 3.000 voor een taxiauto tot € 40.000 voor een bestelauto, vrachtwagen of autobus.

Schoon voor vuil

Nieuw in de regeling is dat zowel een nieuw als een gebruikt uitstootvrij voertuig wordt gesubsidieerd. Voorwaarde daarbij is dat ‘in ruil’ een voertuig op fossiele brandstof wordt uitgeschreven. De subsidie is voor elektrisch en waterstof en is ook in te zetten bij leasecontracten. 

Ook subsidie voor particulieren
Deze subsidies zijn primair bedoeld voor bedrijven die in Amsterdam gevestigd zijn of er veel rondrijden. De gemeente werkt ook aan een subsidie voor particuliere Amsterdammers die vanaf januari 2020 hun oude diesel laten slopen.

Oude regelingen succesvol

De eerdere subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische voertuigen voor zakelijk gebruik liep op 1 oktober af. De regeling voor elektrische taxi’s stopte al eerder dit jaar. Het was een succes en het subsidieplafond was voor het einde van de regeling al bereikt.

Stimulans

Elektrisch rijden kent veel voordelen. Het is gunstig voor de luchtkwaliteit. Is goed voor het bedrijfsimago. De kosten worden met de dag interessanter. En elektrische voertuigen hebben parkeer- en toegangsprivileges in de stad. De subsidie is daarbij vooral een stimulans om snel te handelen. Bijvoorbeeld voordat de bijtelling voor zakelijk vervoer omhoog gaat.

Kijk op www.amsterdam.nl/subsidies voor alle details en de aanvraag.

Overzicht van de subsidies

WATCATEGORIEMAX. SUBSIDIE
Taxi-personenautoM1, nieuw of gebruikt20% tot 3.000
Taxi-busM1, nieuw of gebruikt, > 7-zits20% tot 5.000
BestelautoN1 nieuw, ledig gewicht < 1760 kg5.000
BestelautoN1 gebruikt, ledig  gewicht <1760 kg20% tot 3.000
BestelautoN1 nieuw, ledig gewicht > 1760 kg20% tot 40.000
BestelautoN1 gebruikt, ledig gewicht > 1760 kg20% tot 12.000
VrachtautoN2, N3 nieuw20% tot 40.000
VrachtautoN2, N3 gebruikt20% tot 12.000
AutobusM2, M3 nieuw20% tot 40.000
AutobusM2, M3 gebruikt20% tot 12.000

Ruim 50 leden waren aanwezig tijdens de feelgood avond onder leiding van Ursul de Geer. Tijdens deze avond spraken we met elkaar over wat er zo fantastisch is aan ons dorp, aangekleed met een muzikaal optreden van de Gedempte Havenzagers

Het bestuur was verheugd dat er ook 15 niet-leden aanwezig waren. Inmiddels zijn er 3 ondernemers daarvan lid geworden. Welkom nogmaals!

De werkgroep Centrumplan nodigt u uit voor de bijeenkomst over het Ambitiedocument Centrumplan. U bent van harte welkom op woensdag 11 december in de Amstelkerk. Het programma begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur en eindigt om 21.00 uur.

Hierbij de uitnodiging.

Wellicht was het u al ter ore gekomen dat onze voorzitter Crys Larson is voorgedragen als burgemeester van gemeente Wijdemeren. Wij feliciteren haar daarmee van harte en gaan ervan uit dat zij daar met open armen ontvangen zal worden.

Dit betekent helaas dat zij haar functie als onze voorzitter niet langer kan voortzetten. Als bestuur hebben wij daarom direct de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wie haar zou kunnen opvolgen. En met succes; Wij hebben Wilfred Mooij – Geijsel Kroon -bereid gevonden om per direct het voorzitterschap van Crys Larson over te nemen.

Uiteraard zal Wilfred nog officieel benoemd moeten worden. Dit zal tijdens de eerstvolgende ALV (april 2020) plaatsvinden.

Ons bereikte het trieste bericht dat Brigitte de Ligt (van voormalig restaurant Bries) op 29 mei jongstleden op veel te jonge leeftijd is overleden aan haar ziekte. 

Als mede-ondernemers zullen wij Brigitte herinneren als iemand met lef en durf, die kansen ziet waar anderen afhaken, die hard werken niet schuwt, goedlachs en gastvrij. 

Wij wensen haar kinderen en alle dierbaren heel veel sterkte.

Bestuur OVOA

Op de dag voor Hemelvaart vertrokken 3 sloepen met in totaal 30 leden richting Amsterdam. De weergoden waren ons goed gezind wat het extra leuk maakte! Na een uurtje varen over de Amstel en een aantal grachten van Amsterdam arriveerden de groep bij restaurant Van Vlaanderen.

De boten konden aangemeerd worden bij het restaurant. Aldaar konden de leden genieten van een heerlijk 3-gangen diner, klaargemaakt door chef-kok Floris van Ginkel. Na het diner vertrokken de sloepen weer terug naar Ouderkerk.

Dank aan onze 3 schippers; Marc Klok, Hans de Zwart en André den Hertog die de sloepentocht mogelijk hebben gemaakt!

Donderdag 11 april jongstleden werden wij door Jan van Deudekom (directeur) en Eric Sens (directeur Operations) meegenomen in de wereld van transport. Behalve verhuizingen van particulieren en bedrijven verzorgen zij ook de opslag van onder andere inboedels en archiefbeheer.

In 2017 is Deudekom begonnen met de eerste goederen-hub in Amsterdam. Hierbij fungeren zij als logistiek centrum waar goederen worden ontvangen, opgeslagen en gebundeld voor levering in de stad met elektrische voertuigen. Deze formule is sinds september 2018 landelijk uitgerold onder de naam SimplyMile. Het lijkt simpel maar blijkt een complexe samenwerking tussen inkopers, leveranciers, transporteurs en hub-exploitanten. Alles met één gemeenschappelijk doel: ‘een beter leefklimaat in de stad, zonder extra kosten’.

De aanwezigen leden en wethouders Axel Boomgaars en Barbara de Reijke waren onder de indruk van dit mooie werkbezoek. Dank aan Jan en Eric voor hun hartelijke ontvangst, rondleiding en de heerlijke versnaperingen!