De afgelopen periode is het initiatief genomen om de totstandkoming van een BIZ Ondernemersfonds te onderzoeken. Een BIZ staat voor een Bedrijven Investerings Zone. Door dit wettelijke instrument worden ondernemers in staat gesteld een collectief investeringsplan te ontwikkelen om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. De gemeente, als faciliterende partij, is bereid daarbij te ondersteunen. Daartoe is de BIZ-werkgroep Ouderkerk aan de Amstel opgericht, waarin naast een brede vertegenwoordiging van de ondernemers, ook de gemeente zittin heeft genomen.

Omdat  de wettelijke BIZ-materie best uitgebreid en complex is en u uiteraard wilt weten wat een BIZ voor u kan betekenen. is er een brochure verspreid waarin de belangrijkste informatie op een rijtje is gezet. Inmiddels zijn er een aantal belangrijke stappen van het BIZ-proces doorlopen, waardoor de werkgroep nu zover is dat zij hun bevindingen graag met u als beoogde BIZ-ondernemers delen. Maar vooral horen zij ook graag uw ideeën en suggesties om ons mooie ondernemersgebied nog succesvoller en daarmee ook toekomstbestendig te kunnen maken.

U wordt daarom uitgenodigd voor de BIZ-bijeenkomst op dinsdag 23 juni a.s., vanaf 20.00 uur in Amstelstroom te Ouderkerk aan de Amstel. Het is uiteraard van groot belang dat u hierbij aanwezig bent. Enerzijds om u zo volledig mogelijk te informeren, het voorstel met u te delen en uw input te vernemen, maar anderzijds ook omdat de werkgroep aan het einde van de bijeenkomst een draagvlakpeiling zal houden en daarbij is uw stem uiteraard zeer belangrijk!

Agenda

1. Opening door avondvoorzitter Maurice Frantzen
2. Toelichting door Burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen
3. BIZ-presentatie door BIZ-adviseur Sonja Olthuis
4. Brainstorm BIZ-activiteiten
5. Presentatie Brainstorm resultaten
6. Draagvlakpeiling BIZ en vervolg
7. Afsluiting